+86-531-88269098sdbddz@126.com

ประเภท

ถ้าใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ Baodian Electronics Technology จำกัด


เพิ่ม: Lingang Economical Zone, Yaoqiang Downtown, Licheng District, จี่หนานเมืองจีน


บุคคลที่ติดต่อ: Mr.Ding, Kathy Wang


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: + 86-531-88269098


โทรศัพท์มือถือ: + 86-18653171155

+ 86-13256160656


โทรสาร: + 86-531-88269098


e-mail: sdbddz@126.com

เลเซอร์เครื่องทำเครื่องหมายเครื่อง